Red Dot Commerce houdt rekening met uw privacy. Alle wettelijk op dit gebied bepaalde regels worden dan ook in acht worden genomen.

Omgaan met informatie
Alle informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt zorgvuldig beheerd en bewaard in onze database. Deze informatie zal uitsluitend gebruikt worden om bestellingen en aanvragen van uw kant te verwerken en indien gewenst informatie toe te zenden betreffende onze producten en prijzen. De door u aan ons verschafte gegevens blijven te allen tijde in het bestand van Red Dot Commerce en worden niet verschaft aan derden.

Registratierechten
Persoonsgegevens worden op uw verzoek uit de registratie verwijderd als:

  • u als klant aangeeft dat uw gegevens verwijderd moeten worden;
  • de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
  • de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.